موتور برق چگونه برق تولید میکند؟

موتور برق چگونه برق تولید میکند؟ نحوه تولید برق موتور برق

موتور برق ها وسایلی هستند که در بیشتر جاها میتوان آن ها را دید و نقش حیاتی در تامین برق در هنگام قطع برق، مناطق دورافتاده و حتی در محل‌های ساخت و ساز دارند.

اما آیا تا به حال فکر کرده اید که موتور برق چگونه برق تولید میکند؟ در این مقاله، ما به عملکرد درونی موتور برق ها می پردازیم، روند تولید برق را ابهام زدایی می کنیم و اصول کارکرد آنها را روشن می کنیم.

1درک اصول اولیه موتور برق چگونه برق تولید میکند:

موتور برق چگونه برق تولید میکند؟ نحوه تولید برق موتور برق

تولید برق در یک موتور برق در هسته خود شامل تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است. این فرآیند از اصل اساسی القای الکترو مغناطیسی پیروی می کند که توسط مایکل فارادی در اوایل قرن نوزدهم کشف شد.
موتور برق ها از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: روتور (یا آرمیچر) و استاتور. روتور قسمت متحرک ژنراتور است، در حالی که استاتور ثابت می ماند. آنها با هم سیستم الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند که مسئول تولید الکتریسیته است.

روتور استاتور راتو R210 و R5500
خرید روتور استاتور راتو R210 و R5500

2القای الکترومغناطیسی:

موتور برق چگونه برق تولید میکند؟
القای الکترومغناطیسی زمانی اتفاق می افتد که یک هدایت کننده (مانند سیم پیچ سیم) در یک میدان مغناطیسی حرکت کند یا زمانی که میدان مغناطیسی اطراف یک هدایت کننده تغییر می کند. این پدیده باعث القای جریان الکتریکی در هدایت کننده می شود.
در یک موتور برق، روتور (معمولا یک سیم پیچ سیم) در یک میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنرباها یا آهنرباهای الکتریکی در استاتور می چرخد. همانطور که روتور می چرخد، از طریق خطوط مغناطیسی شار می گذرد و جریان الکتریکی را در سیم پیچ های روتور القا می کند.

3قانون فارادی:

موتور برق چگونه برق تولید میکند؟ نحوه تولید برق موتور برق
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی بیان می کند که بزرگی نیروی محرکه القایی ولتاژ (emf) در مدار با سرعت تغییر شار مغناطیسی در مدار رابطه مستقیم دارد. این قانون اساس تولید برق در موتور برق ها را تشکیل می دهد.
چرخش روتور در میدان مغناطیسی منجر به تغییر شار مغناطیسی می شود که طبق قانون فارادی باعث القای emf (ولتاژ) در سیم پیچ های روتور می شود.

موتور برق هواسدان 4 کیلو وات اینورتر مدل H4500iE
مشاهده موتور برق هواسدان 4 کیلو وات اینورتر مدل H4500iE

4ژنراتورهای AC در مقابل DC:
ژنراتورها بسته به طراحی و کاربردشان می توانند جریان متناوب (AC) یا جریان مستقیم (DC) تولید کنند.
ژنراتورهای AC که به نام دینام نیز شناخته می شوند، جریان متناوب تولید می کنند که در آن جهت جریان به طور دوره ای معکوس می شود. این امر با چرخاندن روتور در یک میدان مغناطیسی با قطبیت متغیر به دست می آید.

موتور برق 7 کیلو وات راتو مدل R9500DWHB استارتی
مشاهده مشخصات موتور برق 7 کیلو وات راتو مدل R9500DWHB

از طرف دیگر ژنراتورهای DC جریان مستقیم تولید می کنند که در آن جریان الکتریسیته یک طرفه است. این معمولاً شامل استفاده از یک کموتاتور است که جریان متناوب القا شده در سیم پیچ های روتور را به خروجی DC ضربانی تبدیل می کند.

5سیستم تظیم ولتاژ AVR موتور برق:

AVR چیست | موتور برق AVR

بعضی از موتور برق ها مجهز به رگولاتورهای ولتاژ و سیستم های کنترل برای حفظ ولتاژ و فرکانس خروجی پایدار هستند. این سیستم ها جریان تحریک عرضه شده به سیم پیچ های روتور را برای جبران تغییرات بار یا سرعت تنظیم می کنند.
تنظیم کننده های ولتاژ خودکار (AVR) خروجی موتور برق را کنترل می کنند و جریان ولتاژ را متناسب با آن تنظیم می کنند تا ولتاژ خروجی را در محدوده های مشخص شده نگه دارند.


AVR چیست | موتور برق AVR | خرید موتور برق ای وی آر


• نتیجه:
موتور برق ها از اصول القای الکترومغناطیسی برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی استفاده می کنند و منبع قابل اعتمادی از توان را برای کاربردهای مختلف فراهم می کنند.

درک اینکه موتور برق چگونه برق تولید میکند ما را قادر می سازد تا اهمیت و تطبیق پذیری آنها را در دنیای مدرن خود درک کنیم. موتور برق ها چه در هنگام خاموشی، برق خانه های ما را تامین کنند و چه انرژی ماشین آلات صنعتی را تامین می کنند، همچنان نقش مهمی در روشن نگه داشتن چراغ ها و چرخاندن چرخ های پیشرفت ایفا می کنند.

 مشاهده لیست قیمت موتور برق های سایت مترسک 

ارسال دیدگاه